Covid virus

Estimering av antal omkomna efter drygt tre års pandemi

Denna formel gör inte på något vis anspråk på att vara exakt, men har visat sig stämma ganska väl för nordiska förhållanden. Jämfört med Norges uppmätta utfall har estimatet varit ca 2.2% fel. Jämfört med Danmarks uppmätta utfall har estimatet varit ca 0.33% fel. Jämfört med Finlands uppmätta utfall har estimatet varit ca 3.7% fel. Jämfört med Sveriges uppmätta utfall har estimatet varit ca 0.40% fel. Data och underlag till formeln redovisas här.
Medianålder (år)Andel under 20 år (%)Tester per invånareVaccin-doser per invånareBNP per capita 2018 (US$ värde 2015)BNP per capita 2019 (US$ värde 2015)BNP per capita 2020 (US$ värde 2015)BNP per capita 2021 (US$ värde 2015)Andel el från kärnkraft 2018 (%)Andel el från kärnkraft 2021 (%)Antal invånareEstimerat omkomna per invånareEstimerat totalt antal omkomna
0.0023853382278611 24635